Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden zijn bepaald door Nema solutions vof met maatschappelijke zetel te Diepenbeek, Wijkstraat 1 BTW: 0819208451. handeldrijvend onder de naam Punto-Tre. Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Ten allen tijde behoud Munt Fashion het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via nemasolutions@gmail.com of schriftelijk naar Nema solutions vof, Wijkstraat 1, 3590 te Diepenbeek. Telefonisch contact: 0477/229.730 tegen de geldende tarieven voor telefonie.  Enkel beschikbaar tijdens weekdagen tussen 10u en 18u. Gratis contact is mogelijk via Facebook: Punto-tre

Aanvaarding van de bestelling

Punto-Tre is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Punto-Tre bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Punto-Tre is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties en zijn niet bindend.

Omruilen:

Punto-Tre geeft de mogelijkheid om de producten om te ruilen binnen een termijn van 30 dagen na de aankoop. Soldenartikelen en artikelen waar korting op gegeven word kunnen niet geruild worden. Nadat deze termijn verstreken is kan er niet meer geruild worden.

De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:

 • Men verstuurt een mail naar nemasolutions@gmail.com waarin men het ordernummer vermeld en welk artikel men wil ruilen. Men vermeld daarbij of men het eigenhandig terugbrengt of verzend via Bpost.
 • De klant bezorgt  het kledingstuk in de staat zoals het geleverd is  terug aan Punto-Tre: Wijkstraat 1, 3590 Diepenbeek België via de post of via persoonlijke aflevering.
 • Wanneer men via de post verstuurt moet de kledij stevig en waterdicht in een goede doos ingepakt en afgeplakt worden. Er wordt aangeraden om de originele doos niet te beschadigen zodat het voor terugzending hergebruikt kan worden
 • Het originele fabrieksetiket mag niet uit de kledij verwijdert zijn
 • Indien de kledij schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking de kledij schade oploopt kan dit niet meer omgeruild worden. De kledij op zich mag geen tekenen van gebruik vertonen
 • Tevens moet het  aankoopbewijs meegeleverd worden
 • Men mag de kledij omruilen voor hetzelfde bedrag van de aankoop of een hoger bedrag, mits bijbetaling. Een terugbetaling van het aankoopbedrag is niet mogelijk.
 • De verzendkosten voor de retournering dienen betaald te worden door de klant.
 • Mag niet om artikelen gaan waar men korting of een andere actie heeft op ontvangen.
 • Ondergoed, shapewear en zwemkledij kunnen omwille van hygiënische redenen niet geruild worden
 • Bij een retour zal vanaf 1/04/2016 een administratiekost van 3,99 € worden aangerekend op alle bestellingen die moeten worden terug betaald

Indien men vragen heeft kan men op weekdagen tussen 10u en 18u contact opnemen met Punto-Tre op het nummer 0477/229.730

Herroepingsrecht:

Aangezien Punto-Tre deze producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden valt dit onder een verkoop op afstand. Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2  aanduid:

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Aangezien wij kledij en dus geen dienst verkopen, wil dit zeggen dat vanaf de dag na de levering men zich kan bedenken. Men moet ons hier wel schriftelijk van op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail of via een brief waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. De klant is niet verplicht om hiervoor een reden op te geven. Het ordernummer, rekeningnummer van de klant en aankoopbewijs moeten schriftelijk meegeleverd worden. Het pakket moet binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Punto-Tre.

 De klant verzend het pakket terug naar Wijkstraat 1, 3590 Diepenbeek en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De gewone verzendkosten worden betaald door de klant.
Opgelet: De doos en het pakket mogen absoluut niet opengemaakt zijn en het pakket moet in dezelfde staat teruggezonden worden naar Punto-Tre.

Indien de kledij schade oploopt door de verzending of kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.

Punto-Tre is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen terug te betalen, wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd is. Om dit probleemloos te laten verlopen is het ook voornaam dat de klant zijn rekeningnummer doorgeeft.

Indien men vragen heeft kan men tussen 10u en 18u contact opnemen met Punto-Trr webshop op volgend nummer: Tel: 0477/229.730 of nemasolutions@gmail.com

Beeld- en tekstmateriaal:

Punto-tre poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Punto-Tre niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele zet – of drukfouten op de webshop, facturatie en mailings.

Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen  zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zullen duidelijk vermeld worden.

Cadeaucheques en Waardebonnen:

Wanneer men een cadeaubon of waardebon heeft gekregen kan men deze op heden nog niet gebruiken voor een aankoop in de webshop. Op de webshop wordt er gewerkt met een coupon die online aangekocht kan worden. Tijdens de aankoop geeft men aan dat men over een dergelijke coupon beschikt. Via een unieke code wordt deze dan herkent en wordt de prijs in mindering gebracht met de waarde van de bon. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en moet volledig opgebruikt worden. Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. Punto-tre is niet aansprakelijk voor onbruikbare codes door nonchalant gebruik na aankoop van de coupon. Online coupons kunnen enkel online gebruikt worden en onze cadeaucheques kunnen enkel in de winkel gebruikt worden.

Verzending en levering:

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze paketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurt via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket. De klant kan kiezen tussen 3 afleveringsmogelijkheden:

1)      Afleveren op het thuisadres of adres naar keuze

2)      Aflevering op een postpunt: een postkantoor of erkent punt in de buurt

3)      Aflevering in een postautomaat:  De pakketautomaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7, open. Het volstaat dat de klant zich inschrijft en een pakketautomaat in zijn buurt kiest van waaruit men pakjes wilt versturen of ophalen (momenteel nog niet beschikbaar in alle dorpen en steden).
Tijdens het aankoopproces kan de klant dit via een module duidelijk aangeven. Via mail of sms wordt men op de hoogte gebracht of het pakket afgeleverd is in het postkantoor naar keuze. Wanneer men kiest voor aflevering op een thuisadres krijgt men geen automatische melding. 
Het pakket opvolgen kan via http://www.bpost.be/track 
Klantenreferentie= het bestelnummer dat werd meegedeeld via mail.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Punto-Tre is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.
Momenteel zijn de zendingen beperkt tot Europa. Wie toch wenst te bestellen vanuit een ander land dan vermeld in de lijst, kan dit probleemloos doen, enkel zal de verzendingskost dan hoger liggen. Gratis verzending in België vanaf €50. (Anders €5) 
Gratis verzending in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland vanaf €150
(Europe € 9,5)

 

Wie voor 14u bestelt ontvangt zijn pakket de volgende werkdag via bovenvermelde mogelijke wijze. Wegens omstandigheden (zoals staking, geen voorraad, weersomstandigheden, …) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Punto-Tre. 
Indien men vragen heeft over de verzending kan men op weekdagen tussen 10u en 18u contact opnemen met Punto-Tre op volgend nummer: Tel: 0477/229.730
Punto-Tre zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging. Punto-Tre kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.  

Zelf het pakket ophalen:

Voor wie geen verzendingskosten wil betalen voorzien wij ophaalmomenten in onze winkel te Diepenbeek. Hiervan moet meteen melding worden gemaakt tijdens de aankoop. Punto-Tre kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het toch verzenden van het pakket wanneer dit niet duidelijk overgebracht werd. Contact: nemasolutions@gmail.com

Gegevensbeheer:

Indien u een bestelling plaatst bij Punto-Tre en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Punto-Tre houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Punto-Tre respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De gegevens kunnen ten allen tijde aangepast worden via de klantenlogin of door een mail te sturen naar Nemasolutions@gmail.com
Punto-Tre maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Veilig online betalen:

De Punto-Tre webshop staat garant voor een veilige betaalomgeving. Wij werken met een gespecialiseerde online betaal agent, Buckaroo. Deze zorgt dat de betaling in alle veiligheid behandelt wordt, zonder dat wij betaalgegevens van de klant kunnen zien.  Punto-Tre voorziet betaalmogelijkheden via Visa, Mastercard, Bancontact/Mister cash, Home banking, PayPal en overschrijving.

Wanneer men online betaalt via Visa of dergelijke, maken wij het pakket klaar nadat men de betaling heeft afgerond. Daarna verzenden wij het pakket zo snel mogelijk.

Wanneer men via een overschrijving werkt, beginnen wij pas aan het pakket vanaf de moment dat het geld op onze rekening staat. Dit kan tot 4 dagen duren, dus gemiddeld moet men rekenen op een levertijd van rond de 5 dagen. Wanneer men van de andere betaalmogelijkheden gebruik maakt kan men sneller over het pakket beschikken. 
Punto-Tre kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Merkt u problemen op tijdens het betalen, contacteer dan uw bankagent of neem contact op met Punto-Tre tijdens weekdagen tussen 10u en 18u op 0477/229.730

Garantie en klachten:

De wettelijke rechten van de consument inzake garantie zijn opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het betreft hier niet de algemene garantieregeling tegen verborgen gebreken die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 tot 1649). Sinds 1 januari 2005, datum van inwerkingtreding van deze wet, heeft de beroepsverkoper de wettelijke verplichting om de consument een consumptiegoed te leveren dat beantwoord aan de verkoopovereenkomst. De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed, wanneer het om de eerste eigenaar gaat.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken, dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet – conforme levering uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking ervan via de post met aangetekend schrijven aan Punto-Tre ter kennis worden gebracht. Wijkstraat 1,3590 Diepenbeek
De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert. 
Teneinde van deze garantie en de conventionele (fabrieks-)garantie te kunnen genieten dient de koper het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
Punto-Tre  zal niet tot enige garantie gehouden zijn zo het gebrek het gevolg is van slijtage, ouderdom, verkeerd gebruik, ongeval, overmacht e.d.. 
De garantie van Punto-Tre zal steeds beperkt zijn tot de garantie dewelke zij van de betrokken leverancier krijgt. 
Geenszins zal Punto-Tre kunnen aansprakelijk geacht worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en aan de verkochte goederen.

Toepasselijk recht

Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Hasselt.

Gegevens Punto-Tre

Maatschappelijke zetel:

Nema solutions vof
Wijkstraat 1
3590 Diepenbeek
Belgie
BTW: be0819208451 

De verwerking, verzending en dergelijke gebeurt vanuit de maatschappelijke zetel.
Terugzendingen, vragen en persoonlijke afhaling moeten dus via het filiaal in Diepenbeek gebeuren:

Wijkstraat 1,
3590 Diepenbeek
0477/229730 of 0478/96.12.12